top of page

LOUIS VUITTON DATOKODE

Serienummer eller datokode?

En Louis Vuitton-datokode er en kombinasjon av tall og bokstaver som lar deg identifisere hvor og når et produkt ble laget.

Til forskjell fra Chanels serienummer er ikke Louis Vuitton-datokoder unike. De kan derfor ikke betraktes som et serienummer. Til tross for dette er det mange veske-entusiaster som likevel kaller datokodene til Louis Vuitton serienumre.

Datokodene er en kombinasjon av bokstaver og tall. Bokstavene indikerer landet hvor produktet ble laget, mens tallene indikerer måned/år for produksjonen. Basert på formatet til datokoden kan du derfor finne ut av hvor gammelt produktet er og hvor det ble produsert.

Hvordan lese Louis Vuitton-dato koder?

Ønsker du å lære hvordan du avkoder Louis Vuitton-datokoder? Kom tett på  Louis Vuitton-vesken (eller andre produkter fra deres sortiment)!

LOUIS VUITTON datokoder

Før 1980-tallet:

 

Louis Vuitton produkter som ble produsert før 1980 har ingen datokoder. Det finnes i midlertid noen få unntak hvor de stemplet varer som ikke ble laget på deres Franske fabrikker.

Tidlig på 1980-tallet: 

Her ble det brukt nummer på enten tre eller fire tall der de to første tallene representerer året og de siste tallene representerer måneden. Noen ganger kan det være bokstaver før eller etter tallene. For eksempel vil "818" indikere en produksjonsdato i august 1981.

Tidlig av 1980-tallet til midten av 1980-tallet:  8511VX

Her ble det brukt tre eller fire tall som er foran eller etterfulgt av to bokstaver. De to første sifrene representerer året, det neste tallet representerer måneden og de to siste bokstavene representerer landet. For eksempel vil "8511VX" indikere en produksjonsdato i november 1985 og fabrikken befinner seg i Frankrike.

Sent på 1980-tallet:

Bokstavene som representerer fabrikkenes plassering ble her plassert før de tre eller fire tallene som representerer produksjonsdatoen.

VI1025

 

 

1990 til 2006. To bokstaver etterfulgt av fire tall der de to første bokstavene representerer fabrikkenes plassering, det første og tredje tallet representerer måneden og det andre og fjerde tallet representerer året. For eksempel vil "VI1025" indikere at vesken ble produsert på en fabrikk i Frankrike i desember 2005.

FO3057 2007 og nyere, frem til mars 2021. Louis Vuitton endret datokodesystemet. Siden 2007 hadde datokodene et nytt format: To bokstaver etterfulgt av fire tall der de to første bokstavene representerer fabrikkenes plassering, det første og tredje tallet representerer uken i året, og det andre og fjerde tallet representerer året. For eksempel vil "FO3057" indikere at vesken ble produsert på en fabrikk i Italia i den 35. uken (eller mai) i 2007.

Ingen datokode Etter mars 2021. Louis Vuitton sluttet å bruke datokoder og erstattet dem med RFID-brikker i 2021. Derfor har alle de nyere veskene ikke noen datokoder. De har imidlertid varmestempler.

bottom of page